คว้ารางวัล NACHI 2018 TOP 4 SALES
31/03/2019
คณะผู้บริหาร บริษัท อินเตอร์ซัพพลาย (1992) จำกัด ขึ้นรับรางวัล 'NACHI 2018 TOP 4 SALES'  
1 ใน 4 บริษัทที่มียอดขายสินค้าแบรนด์นาชิสูงสุดในปี 2018 จาก บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 

"ถ้านาชิ     ต้องอินเตอร์ซัพพลาย"